Velkommen til Ammestua - Den lille

Den første tiden – den viktigste for fremtiden.

 
 

Velkommen

Veiledning og oppfølging

Konsultasjon

Ta kontakt

 

Velkommen til Ammestua – Den lille. Trygg og god ammehjelp.
På ammestua vil dere møte meg, ammeveileder Randi, som er utdannet gjennom høgskolen i Hedmark i samarbeid med nasjonalt kompetanse-senter for amming. Jeg vil veilede og hjelpe dere i de utfordringer dere står overfor. Sammen kan vi løse mye av det som kan føles vanskelig.

Alle er velkommen til Ammestua - Den lille, for en samtale og veiledning.